Kelerrekin, zoaz DONOSTIA FESTIBALERA


10 € keler erosteagatik
BI EGUNETARAKO 60 BONUREN ZOZKETA

Noiztik
Noiz arte

Keler oso harro dago kulturaren eta aisialdiaren pasioa transmititzeaz, zuetako askorekin lotzen gaituen sentimendua baita. Hori dela eta, DONOSTIA FESTIBALERA eraman nahi zaituztegu, musikarik onenaz zuzenean goza dezazuen.

Igo zure erosketa txartelaren argazkia, non Kelerren 10 €-ko gastua egin duzula ikusten den. Erosi duzun supermerkatua eta data ere argi ikusi beharko dira. Zorte on lagun, ea zu zaren DONOSTIA FESTIBALAZ gozatzeko aukera duen 60 lagunetako bat! Irailaren 14an eta 15ean izango da festibala, Donostiako Hipodromoan. 

Zorte on!

 • PROMOZIOAREN LEGE-OINARRIAK

  DONOSTIA FESTIBALA

   

   

  1. Antolatzailearen identifikazioa eta xedea.

   

  SA DAMM elkarteak (aurrerantzean, «antolatzailea») A08000820 IFK eta Rosselló, 515 - 08025 Barcelona egoitza soziala dituenak, “DONOSTIA FESTIBALA” promozioa antolatu du, KELER markapean komertzializatzen diren produktuak sustatzea xede.

   

  2. Promozioaren lurralde-eremua.

   

  Promozio honen lurralde-eremua Euskadi eta Nafarroa izango da.

   

  3. Promozioaren indarraldia.

   

  Promozio hau 2018ko abuztuaren 15an hasi eta 2018ko irailaren 6an amaituko da.

  Antolatzaileak eskubidea izango du eskaintzaren datak aldatzeko, parte hartzea handitzea helburu.

   

  4. Promozioaren hartzaileak.

   

  Promozio honetan edozer pertsona fisikok parte hartu ahal izango du, baldin eta parte hartzeko garaian adinduna bada eta Espainian bizi bada (NAN edo AIZ baldin badu). Horrenbestez, sustapenetik kanpo geratuko dira pasaporte hutsarekin agertzen diren atzerritarrak.

  Berariaz geratuko da promozio honetatik kanpo (i) Dammeko edozein langile, (ii) Dammeko edozein banatzaile, (iii) eskaintza hau sustatzen duten dendetako edozein pertsona. Kanpoan geldituko dira, halaber, aipatutako horien bigarren mailarainoko odol ahaidetasuna edo ezkontza ahaidetasuna daukaten familiartekoak, bai eta eskaintza honen sorkuntza eta gauzapenarekin zuzenean edo zeharka loturik dauden pertsonak ere.

  Era berean, 18 urtetik beherakoak promozio honetatik kanpo gelditzen dira.

  Une oro eskatu ahal izango zaie parte-hartzaileei euren datuak egiaztatzeko; horretarako, NAN, pasaportea edo AIZ aurkeztu beharko dituzte, egokiro emitituta eta indarrean.

   

  5. Promozioaren mekanika.

   

  Zozketan parte hartzeko, ezinbesteko baldintza da Keler produktuak erostea gutxienez 10 €-ko zenbatekoarekin.

  Erosketa Euskadiko edo Nafarroako edozer hipermerkatu edo supermerkatutan egin beharko da, eta sustapenetik kanpo geratuko da Horeca kanala (tabernak, jatetxeak, diskotekak eta abar).

   

  Zozketan parte hartu ahal izateko, erosketa-txartel bakarrean agertu beharko dira Keler produktutan gastatutako 10 euroak. Ezingo da txartel bera bitan edo gehiagotan baliatu sustapen bererako; hau da, ezingo da bitan parte hartu, adibidez, 20 €-ko erosketa-txartela aurkeztuta.

   

  Produktua erosi ostean, erabiltzaileak www.keler.eus atarian sartu beharko du, eta bertan datu pertsonalak bete beharko ditu. Halaber, erosketa-txartelaren kopia bat atxiki beharko du, oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera erosketa egin duela egiaztatzeko. Segurtasun-capcha bete ondoren, lege-oinarri hauek, pribatutasun-politika eta webgunearen cookien politika onartu beharko ditu.

  Erregistro-prozesua amaitu ostean, partaidetza hori baliozkotuko da, eta, oinarriotan zehaztutako baldintzak betez gero, sariak eskuratzeko zozketan bilduko da erabiltzailea.

  Antolatzaileak berea du jatorrizko erosketa-txartela noiznahi eskatzeko eskubidea (webgunera argazki bat igo beharko da erregistroa egiteko garaian). Erosketa-txartela manipulatu egin baldin bada, fotokopia bada edota galduz gero, erosketa-txartela antolatzaileak prestatutako beste sustapenen batean parte hartzeko erabili baldin bada aldi berean (sustapen honetan edo beste batean), edota oinarriotan zehaztutako eskaeraren bat betetzen ez baldin badu, parte-hartzaileak ez du sustapen honetako sariak eskuratzeko eskubiderik izango.

    

  6. Zozketa egiteko data eta irabazleen kopurua.

   

  Honako sari hauek emango dira zozketan: 60 bonu indibidual, DONOSTIA FESTIBALA musika-jaialdiaren bi egunetarako; alegia, irailaren 14rako eta 15erako, DONOSTIAKO hipodromoan. Parte-hartzaile bakoitzak bonu bakarra eskuratu ahal izango du.

  Sari bakoitzak irabazle bat eta erreserba bat izango ditu, irabazlea topatzerik ez bada edota emandako datuak okerrak badira.

  Okerreko irabazleen kasuan, erreserbak eskuratuko du saria. Erreserbak ere zuzen egon ezean edota ezin badira lokalizatu, zozketa hutsik geratuko da.

  Sariak inola ere ezingo dira aldatu beste opari baten truke, ezta haiei dagokien balioaren truke eskudirutan eman ere. Saria ezin izango zaio beste pertsona bati eman.

  Zozketa 2018ko irailaren 7an egingo da, Bartzelonako José-Alberto Marín Sánchez notario jaunaren aurrean (Carrer de la Diputació, 268, entlo.); hark aukeratuko ditu 60 irabazleak, baita 60 ordezko ere, irabazle bakoitzarentzat bana.

   

  7Irabazleak jakinaren gainean ipintzea.

   

  Zozketa egindako egun berean jakinaraziko dira irabazleak, dela telefonoz, dela posta elektronikoz.

  Jakinarazpen horretan, saria banatzeko ezinbesteko izan litezkeen gainerako datuak ere eskatuko dira.

  Saridunak 24 ordu izango ditu jakinarazpenaren ostean saria baliatuko duen jakinarazteko eta eskatutako gainerako datuak emateko.

  Antolatzaileek ezingo balute irabazlearekin harremanetan ipini delako arrazoiren bat dela eta, edota irabazleak ez balu bidaliko eskatutako informazioa emandako epearen barruan, saria jasotzeko eskubidea galdu egingo da eta erreserba hartuko da sariaren irabazletzat. Erreserbarekin harremanetan jartzea ere ezinezkoa bada, saria hutsik geratuko da.

  Antolatzaileak ez du ardurarik izango saridunek edota erreserbek emandako datuetan erroreren bat balego eta errore horiek identifikazioa galaraziko balute.

  Sari-banaketa antolatzaileak sustapena antolatzeko izendatutako probintziaren eremuko instalazioetan egingo da. Saria helarazteko sor litezkeen garraio-gastuak irabazleek hartuko dituzte euren gain.

   

  8. Antolatzailea erantzukizunetik salbuestea.

   

  Antolatzaileak ez du erantzukizunik hartzen parte hartzaileek promozio sariei ematen dieten erabilpenagatik, eta ez du inongo erantzukizunik hartuko saria jarraibideen arabera jasotzen ez bada, edo parte hartzaileak erabiltzen ez badu, baldin eta arrazoia ezin bazaio antolatzaileari egotzi.

  Antolatzaileak ez du inongo erantzukizunik hartuko sarien ondorioz gertatutako edozein arazo fisiko, lesio edo heriotzagatik.

  Antolatzaileak ez du inongo erantzukizunik hartzen parte hartzaileek emandako datuetan hutsegiteren bat baldin badago eta horrek oinarri hauetan jasotzen diren baldintzetan parte hartzea galarazten badie parte hartzaileoi.

  Antolatzailea salbuetsita geldituko da sarreren erosketa elektronikoa egiteko prozesuan gertatzen den eta parte hartzaileari saria benetan eta erabat gozatzea zailtzen edo galarazten dion edozein arazo teknikotatik edo bestelako arazotatik.

  Zozketaren antolatzaileak ez du izango ardurarik, sariak erabat gozatzeari dagokionez, atzerapenik, zailtasunik edota galarazpenik gertatzen bada DONOSTIA FESTIBALEKO arduradunen aldetik edota barrutiarekin lotuta.

   

  9. Datuak babestea.

   

  Deskribatzen den sustapen-mekanikaren bidez eta aplikagarri den araudia betez, jakinarazten dugu sustapenean parte hartzen duten guztien datuak SA DAMM konpainiak tratatu egingo dituela, sustapena kudeatzeko eta sustapenaren irabazleei sariak esleitzeko helburuarekin.

  Era berean, promozioaren formularioa beteta, parte-hartzaileak berariazko baimena ematen du datu pertsonalak baliatzeko, eskatutako zerbitzuak emateko, kudeatzeko eta artatzeko, sustapenean erregistratzeko unean bertan emandako informazioarekin bat, datuaren xedeari, legitimazioari eta hartzaileei dagokienez.

  Esandako formulario horretan izartxo batekin markatutako eremuak ezinbestekoak dira promozioan parte hartu ahal izateko.

  Promozio honetako parte-hartzaileek euren datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramangarri egiteko eskubidea baliatu ahal izango dute, baita trataera mugatzekoa edo aurkaratzekoa ere, honako posta-helbide hau baliatuta: S.A. DAMM REF. PROTECCIÓN DE DATOS: c/ Rosselló nº 515, 08025 Barcelona. Era berean, parte-hartzaileak helburu bererako honako helbide elektroniko hau ere baliatu ahal izango du: privacidad@keler.eus.

   

  10. Oinarrien gordailua eta aldaketak.

   

  Kontsumitzaileei ahalik eta informazio gehien eskura ipintzeko xedearekin, lege-oinarri hauek honako webgune honetan argitaratuko dira: www.keler.eus. Halaber, oinarriok Bartzelonako José-Alberto Marín Sánchez notario jaunaren aurrean gordeko dira (Carrer de la Diputació, 268, entlo.).

   

  Lege-oinarrien interpretazio-zalantzak eta lehiaketarekin lotutako omisioak Antolatzaileak aztertuko eta erabakiko ditu, eta berea izango du lege-oinarriok aldatzeko eskubidea aldez aurretik ohartarazpenik egin beharrik gabe; horretarako, nahikoa izango du lege-oinarri berriak webgunean argitaratzea, honako hauek argitaratu dituen modu berberean.

  SA DAMM konpainiak berea du sustapen hau noiznahi eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe ezeztatzeko, aldatzeko, zabaltzeko, zuzentzeko edota gerarazteko eskubidea.

   

  11. Zozketaren oinarriak onartzea.

   

  Promozio honetan parte hartzeak esan nahi du oinarriok osorik onartzen direla, eta berariaz onartzen direla haiei buruz SA DAMM konpainiak egindako interpretazio-erabakiak.

  Antolatzaileak berea du promozioaren parte-hartzaileak baztertzeko eskubidea, baldin eta, antolatzailearen iritzian, lege-oinarriotan bildutako edozer partaidetza-baldintza ez dela betetzen erabakiz gero. Parte-hartzaile bat baztertzeak, edozer dela ere horretarako arrazoia, partaidetza-baldintzatik eratorritako eskubide guztiak galtzea ekarriko du.

  Lege-oinarrion gehiegikeriazko edo iruzurrezko erabilera eginez gero, parte-hartzailea promoziotik erretiratuko da. Era berean, antolatzaileak berea du promozioan iruzurrez parte hartzen duten pertsonen kontrako ekintza zibilak eta penalak abiarazteko eskubidea.

  Promozioan parte hartzen dutenek eta SA DAMM konpainiak oinarrion interpretazioan alderik izanez gero, eskumena duten auzitegi eta epaitegietara joko da.

  Eta hala jasota gera dadin, adostasun-froga gisa, honako agiri hau sinatzen da Bartzelonan, 2018ko abuztuaren 8an.

Sartu edo erregistratu saioetan parte hartzeko

Sartu   Erregistratu