Kelerrekin, zoaz Reala ikustera


5€ Keler erosteagatik
20€tan sarrera + Realeko bufanda + Garagardoa doan

5€ Keler erosteagatik lortu sarrera bat Anoetarako eta Keler bat 20€-an.

Noiztik
Noiz arte

Kelerren harro gaude Realaren aldeko zirrararen erakusle izateagatik, sentimendu horrek futbolaren zale askorekin lotzen baikaitu. Horregatik, Anoetako estadiora eraman nahi zaitugu, zure taldeaz eta Keler fresko-fresko batez disfrutatzeko. Kelerri esker, animatu gure taldea beste bat gehiago bezala, eta igo zure erosketa txartelaren argazkia, non Kelerren 5 €-ko gastua egin duzula ikusten den, eta aurki kode promozionala bidaliko dizugu Realaren webgunean sarrera erosteko.

Goazen Reala!

 • “WELCOME PACK KELER" ESKAINTZAREN LEGE OINARRIAK

  1. Antolatzailearen identifikazioa eta xedea.

  S.A.DAMMek (hemendik aurrera “Antolatzailea”) IFK zk. hau dauka: A08000820; egoitza soziala: Rosselló, 515 - Bartzelona, eta “WELCOME PACK KELER" eskaintza antolatzen du, KELER markapean komertzializatzen diren produktuak sustatzea xede.

  2. Eskaintzaren lurralde eremua

  Eskaintza honen lurralde eremua Gipuzkoako probintzia da.

  Lege oinarri hauetan xedatutako termino eta baldintza hauekin bat etorriz, “WELCOME PACK KELER" eskaintza garatuko da oinarri hauetan xedatutakoaren arabera eskuratzen diren Keler markako produktuetatik abiatuta.

  3. Eskaintzaren denbora eremua

  Eskaintza hau 2017-2018 denboraldi osoan egongo da indarrean edo, bestela, izakinak agortu arte.

  Antolatzaileak eskubidea izango du eskaintzaren datak aldatzeko, parte hartzea handitzea helburu.

  4. Eskaintzaren hartzaileak

  Espainian bizi eta parte hartzen duten unean adin nagusikoak diren pertsona fisiko guztiek parte ahal izango dute eskaintzan.

  Berariaz geratuko da eskaintza honetatik kanpo (i) Dammeko edozein langile, (ii) Dammeko edozein banatzaile, (iii) eskaintza hau sustatzen duten dendetako edozein pertsona. Kanpoan geldituko dira, halaber, aipatutako horien bigarren mailarainoko odol ahaidetasuna edo ezkontza ahaidetasuna daukaten familiartekoak, bai eta eskaintza honen sorkuntza eta gauzapenarekin zuzenean edo zeharka loturik dauden pertsonak ere.

  Era berean, 18 urtetik beherakoak eskaintza honetatik kanpo gelditzen dira.

  Edozein unetan eskatu ahal izango zaie parte hartzaileei egiazta ditzatela, modu sinesgarrian, beren datu pertsonalak. Horretarako, balioz jaulkitako indarreko NANa edo AIZ agiria (atzerritarren identifikazio zenbakia) aurkeztu beharko dute.

  5. Eskaintzaren mekanika

  Parte hartzaileak 5 euroko erosketa egin beharko du gutxienez Keler produktutan; ondoren, erosketa ticketa gorde, www.keler.es webgunera jo eta eskaintzaren mikrositean sartu beharko du. Bertan, erregistratzeko inprimakia behar bezala bete beharko du bere datu pertsonalekin, eta erosketa ticketa igo.

  Keler produktuetan egindako 5 euroko erosketak ticket bakarrean jasota egon behar du. Erosketa ticketaren argazkian ondo ikusteko moduan agertuko da erosketa data; baita eskaintza honen xede den produktuaren prezioa eta xehetasuna ere.

  S.A. DAMMek eskubidea izango du erregistratzeko unean igo den argazkiaren jatorrizko erosketa ticketa eskatzeko. Ticketa manipulatu egin bada, fotokopia bat bada, galdu egin bada, edo S.A. DAMMek eskaintza honekin batera egin ditzakeen beste eskaintza batzuetan parte hartzeko erabilia izan bada, edo oinarri hauetan eskatzen den eskakizunen bat betetzen ez badu, parte hartzaileak ez du eskaintza honen xede diren sariak jasotzeko eskubiderik izango.

  Erosketa ticketa egiaztatutakoan, parte hartzaileak sustapen kode bat jasoko du. Kode hori Real Sociedaden webgunean trukatu eta Welcome Pack bat jaso ahalko du, eta, 20 €-ko prezioan, honako hauek eskuratuko ditu: partida baterako sarrera + Real Sociedaden bufanda + alkoholik gabeko Keler kaña bat.

  Eskaintza honen xede diren partidetarako sarrerak bukatutakoan, eskaintza amaitutzat emango da.

  6. Sariak eta zozketa

  Real Sociedaden webgunean sustapen kode bat trukatzen duen parte hartzaile bakoitzak zera eskuratuko du:

  1. Sarrera bat, ekialdeko behe tribunan, Real Sociedadek jokatuko dituen partidetako bat ikusteko –partidak behean daude zehaztuta– hogei euroko salmenta prezioan (20 €):

  • 2017/12/10 Real Sociedad - Malaga
  • 2017/12/20 Real Sociedad - Sevilla
  • 2018/01/14 Real Sociedad - Bartzelona
  • 2018/01/20 Real Sociedad - Celta
  • 2018/02/04 Real Sociedad - Deportivo
  • 2018/02/18 Real Sociedad - Levante
  • 2018/03/04 Real Sociedad - Alaves
  • 2018/03/18 Real Sociedad - Getafe
  • 2018/04/08 Real Sociedad - Girona
  • 2018/04/18 Real Sociedad – Atletico de Madrid
  • 2018/04/29 Real Sociedad – Athletic
  • 2018/05/13Real Sociedad - Leganes

  Eskaintza honen xede den sarrera kopurua berrogeita hamarrekoa izango da gehienez ere (50) partida bakoitzeko, Real Sociedadek Athleticen eta Atletico de Madriden aurka jokatuko dituen partidetan izan ezik, bi partida horietan sarrera kopurua hamarrera (10) mugatuko baita.

  2. Real Sociedaden bufanda bat

  3. Kaña bat garagardo, Keler markakoa, alkoholik gabea

  Eskaintza hau ticketa erosi ondoren jokatuko den lehen partidarako izango da balioduna, eta partida bakoitzeko eskaintzen diren sarrerak agortu arte (50 edo 10, kasuaren arabera) iraungo du.

  Hurrengo partidaren aurretik eskuratutako ticketak ezin izango dira erabili, inolaz ere, geroagoko partida baterako sarrerak eskuratzeko.

  Sariak ezin izango dira, inondik inora ere, beste erregalia bat eskuratzeko trukatu, ezta diruzko konpentsazio baliokidea eskuratzeko trukatu ere; eta ezin izango zaizkio beste pertsona bati transferitu.

  Debekatuta dago saria, edo saria eskuratzeko eskubidea, komertzializatzea edota saltzea.

  7. Antolatzailea erantzukizunetik salbuetsita.

  Antolatzaileak ez du erantzukizunik hartzen parte hartzaileek sustapen sariei ematen dieten erabilpenagatik, eta ez du inongo erantzukizunik hartuko saria jarraibideen arabera jasotzen ez bada, edo parte hartzaileak erabiltzen ez badu, baldin eta arrazoia ezin bazaio antolatzaileari egotzi.

  Antolatzaileak ez du inongo erantzukizunik hartuko sarien ondorioz gertatutako edozein arazo fisiko, lesio edo heriotzagatik.

  Antolatzaileak ez du inongo erantzukizunik hartzen parte hartzaileek emandako datuetan hutsegiteren bat baldin badago eta horrek oinarri hauetan jasotzen diren baldintzetan parte hartzea galarazten badie parte hartzaileoi.

  Antolatzailea salbuetsita geldituko da sarreren erosketa elektronikoa egiteko prozesuan gertatzen den eta parte hartzaileari saria benetan eta erabat gozatzea zailtzen edo galarazten dion edozein arazo teknikotatik edo bestelako arazotatik.

  Antolatzaileak ez du erantzukizunik hartzen Real Sociedadeko arduradunen eskutik, edo partida jokatzen den barrutiaren ondorioz, parte hartzaileek sariez guztiz gozatzeko orduan jasan dezaketen edozein atzerapen, zailtasun edo oztoporengatik.

  8. Datuen babesa.

  Deskribatutako sustapen mekanikaren bitartez, eta aplikatzekoa den araudia betez, jakinarazten da eskaintzan parte hartzen duten parte hartzaileen datuak S.A. DAMMen jabetzako fitxategietan gordeko direla, Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean behar bezala inskribaturik, eta, datuon erantzule gisa, xede esklusibo baterako erabiliko dituela datuok, alegia, eskaintzako parte hartzeak kudeatzeko eta horien nondik norakoei erantzuteko, edota, baimendutako kasuetan, elikadura eta kirol sektoreko produktu, zerbitzu eta jardueren publizitate eta sustapen komertzialari buruzko informazioa aldizka bidaltzeko; baita parte hartzaileen interesekoak izan daitezkeen edukiak bilatzeko profil komertzial bat zehaztu ahal izateko ere, profiling-eko teknikak erabili eta publizitate gidatua eta zuzeneko marketina egiteko. Aipatutako datuak gehieneko pribatutasun, konfidentzialtasun eta segurtasunez tratatuko dira, indarreko legeen arabera.

  Izartxoarekin (*) markatuta dauden eremuak erabat beharrezkoak dira eskaintzan parte hartu ahal izateko. Parte hartzaile batek ez badu nahi bere datuak ematea lehen aipatutako fitxategi arduradunak eskaintzaren kudeaketan lehen esandako baldintzetan trata ditzan, orduan ezin izango du eskaintzan parte hartu.

  Eskaintza honetako parte hartzaileek dohainik erabili ahal izango dute beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko nahiz ezabatzeko eskubideak; baita datuak lehen aipatutako xedeekin tratatzearen aurka egiteko eskubidea ere.

  Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar da, nortasun agiriarekin batera, posta elektronikoko helbide honetara: solicitud@infoclientes.com, edo bestela postaz hona jota: S.A. DAMM: Rosselló 515, 08025, Bartzelona. “Ref. ARCO” adieraziz.

  9. Oinarrien gordailua eta aldaketak

  Eskaintza honen oinarriak honako notariotza honetan gordeko dira:

  Don Fermin Lizarazu Aramayo, Euskal Herriko Notario Elkargoko notarioa.

  San Martzial kalea 13 - 1.a 20.005-Donostia (Gipuzkoa).

  Telefonoa: 943.423.613

  Faxa: 943.431.137

  Modu osagarrian, kontsumitzaileen sarbidea ahalik eta gehien errazte aldera, lege oinarri hauek web atari honetan argitaratuko dira: www.keler.es

  Antolatzaileak analizatuko eta erabakiko ditu lege oinarri hauen interpretazioari buruzko zalantza guztiak eta lehiaketaren inguruko ez-egite guztiak, eta eskubidea izango du lege oinarri hauek aurrez inori jakinarazi beharrik gabe aldatzeko, lege oinarri hauek argitaratu diren modu berean argitaratutako oinarri berrien bitartez.

  S.A. DAMMek eskubidea izango du, berariaz, eskaintza hau edozein momentutan eta aurrez abisatu gabe bertan behera uzteko, aldatzeko, zabaltzeko, zuzentzeko nahiz eteteko.

  10. Eskaintzaren oinarrien onarpena

  Eskaintza honetan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek goitik behera onartzea; bai eta S.A. DAMMek oinarrioi buruz hartzen dituen interpretazio erabakien menpe berariaz jartzea ere.

  Antolatzaileak eskubidea izango du bere ustez lege oinarri hauetan jasotako edozein parte hartze baldintza betetzen ez duten parte hartzaileak eskaintzatik kanpo uzteko. Parte hartzaile bat eskaintzatik kanpo uzteak –arrazoia edozein dela ere– berekin dakar parte hartzaile izaerari berez dagozkion eskubide guztiak galtzea.

  Lege oinarri hauek neurriz gain edo iruzur egiteko erabiltzeak berekin ekarriko du parte hartzailea eskaintzatik kanporatzea. Era berean, Antolatzaileak eskubidea izango du eskaintzan iruzur eginez parte hartzen dutenen kontrako akzio zibil eta penalak gauzatzeko.

  Eta hola jasota gera dadin eta adostasunaren erakusgarri, dokumentu hau izenpeturik geratzen da Donostian, 2017ko azaroaren 20an.

Sartu edo erregistratu saioetan parte hartzeko

Sartu   Erregistratu